:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

ชื่อ: เชิญชวนให้เสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปรือโป่ง หมู่ที่ 7

วันที่ลงประกาศ: 17 ม.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_76_42_610814.pdf