:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

ชื่อ: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านโคกสามัคคี - อ่างเก็บน้ำโคกโป่ง) บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

วันที่ลงประกาศ: 17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_79_0_407436.pdf