:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

ชื่อ: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ส่ายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

วันที่ลงประกาศ: 20 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_78_0_320219.pdf