ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.196.42.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 562,204  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี 2560
วันอพปร.2560
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้นำชุมชน/พนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างทั่วไป ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ 2560
รูปโครงการฝึกอบรมโครงการสร้างอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุุและผู้ด้อยโอกาสปี2559
ภาพโครงการชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริประจำปี พ.ศ.2559 (อมรมให้ความรู้"เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำบัญชีครัวเรือน"
รูปประชารัฐร่วมใจมอบบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้ปีมหามงคล ม.8 บ้านหนองม่วงช่างพิม
โครงการอมรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ให้แก่สตรี ประจำปี 2559
โครงการกิจกรรมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2559

 

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.