ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.227.48.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 403,076
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวนุชนารถ นาคคำ
ปลัด อบต.


นางสาวยอดขวัญ แสนจังหรีด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปรีชา วงษาเทียม
นักวิชาการเกษตร


นางสาวพรเพชร อ่อนทุม
นิติกร


จ่าสิบตรีอำพร อุดมดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเดชพิพัฒน์ ห้วยพรมราช
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิตรา หมั่นกิจ
ผุ้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอำไพ วงษ์คำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายรุ่งโรจน์ รานอก
คนงานทั่วไป


นางสาวนุจริพร ศรีจันทร์
คนงานทั่วไป


-ว่าง-
คนงานทั่วไป


นางสาวสาวิตรี วันสันเทียะ
แม่บ้าน


นายสมศรี ภูสี
พนักงานขับรถยนต์


นายชาญชัย ชัยสง
ภารโรง

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.