ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.196.42.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 562,281  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวยอดขวัญ แสนจังหรีด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปรีชา วงษาเทียม
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ


นางสาวพรเพชร อ่อนทุม
นิติกร ชำนาญการ


นายเดชพิพัฒน์ ห้อยพรมราช
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายรัฐพงษ์ ทองภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางสาวนัตยา โสมาศรี
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางพัชรี ธุระธรรม
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางสาววิภาณี บำรุงนา
ผุ้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอำไพ วงษ์คำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายรุ่งโรจน์ รานอก
คนงานทั่วไป


นางสาวนุจริพร ศรีจันทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวพรวิมล ปัตถานะ
คนงานทั่วไป


นางสาวพัชรินทร์ หมั่นกิจ
คนงานทั่วไป


นายสมศรี ภูสี
พนักงานขับรถยนต์


นายชาญชัย ชัยสง
ภารโรง

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.