ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.196.42.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 562,237  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายจรูญ รานอก ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ


นายสมปอง ชาวสวน
รองประธานสภา


นางสาวนุชนารถ นาคคำ
เลขานุการสภาฯ


นายยุทธนา สีนอก
สมาชิก อบต.หมู่1


นายสมปอง ชาวสวน
สมาชิก อบต.หมู่1


นายไพโรจน์ โพธิ์นอก
สมาชิก อบต.หมู่2


นายวิลัย แท่นนอก
สมาชิก อบต.หมู่2


นายโชคชัย ตากิ่มนอก
สมาชิก อบต.หมู่3


นายปริวัตน์ ชานอก
สมาชิก อบต.หมู่4


นายวาโย ชานอก
สมาชิก อบต.หมู่4


นายทองสุข รัตนแสง
สมาชิก อบต.หมู่5


นายสมาน พลเสน
สมาชิก อบต.หมู่5


นายสมุทร มูลราช
สมาชิก อบต.หมู่6


นายชูเกียรติ บุญมา
สมาชิก อบต.หมู่7


นายสุชาติ เผียดนอก
สมาชิก อบต.หมู่7


นายปรีชาญ สวนหนองปลิง
สมาชิก อบต.หมู่8


นายเสลา ดงอามาตย์
สมาชิก อบต.หมู่8


นายณรงค์ ลอยวงษ์
สมาชิก อบต.หมู่9


นายประทีป รานอก
สมาชิก อบต.หมู่9


นายประนอม เหลื่อมนอก
สมาชิก อบต.หมู่10


นายเวียงชัย ประเทือง
สมาชิก อบต.หมู่10


นายสมาน ตอนนอก
สมาชิก อบต.หมู่11


นายเสงี่ยม แก้วกอง
สมาชิก อบต.หมู่11


นายประยูร อ่อนคะตา
สมาชิก อบต.หมู่12


นายสมหวัง จำปีกลาง
สมาชิก อบต.หมู่12


นางสาวณัฐชานันท์ ปัตถานะธิตินันท์
สมาชิก อบต.หมู่13


นายสีโสภณ ต่อด่านกลาง
สมาชิก อบต.หมู่13


นางลำดวน เชื้อกุล
สมาชิก อบต.หมู่14


นางสาววาสนา เลขนอก
สมาชิก อบต.หมู่14


นายวีรัตน์ สมอไพร
สมาชิก อบต.หมู่15


นายสุย รัตนแสง
สมาชิก อบต.หมู่15


นายพูน สร้อยวิเชียร
สมาชิก อบต.หมู่16

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.