ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.196.42.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 562,198  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง

เดิมตำบลโคกกระเบื้องเป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของอำเภอคงต่อมาปี   พ..  2519 กระทรวง มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลโคกกระเบื้อง    ตำบลวังโพธิ์     ตำบลบ้านเหลื่อม    และตำบลช่อระกา ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม   เมื่อวันที่   27   กันยายน  พ.ศ.   2519   และเป็นอำเภอบ้านเหลื่อมจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลโคกกระเบื้อง   เป็นตำบล   1  ใน  4   ตำบลของอำเภอบ้านเหลื่อม   ซึ่งแยกจากตำบลวังโพธิ์  ซึ่งปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น  16  หมู่บ้าน   และได้ยกฐานะจากสภาตำบลโคกกระเบื้อง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง   เมื่อปี  ..  2539

            ข้อมูลทั่วไป

ตำบลโคกกระเบื้อง  เป็น  1 ใน  4  ตำบลในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้

ทิศเหนือ จรด       อำเภอแก้งสนามนาง 

                        ทิศตะวันออก        จรด       อำเภอบัวใหญ่   

                        ทิศใต้                 จรด       อำเภอคง  

                        ทิศตะวันตก          จรด         ตำบลวังโพธิ์

โดยตำบลโคกกระเบื้อง    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านเหลื่อม  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านเหลื่อมห่างจากตัวอำเภอระยะทาง  17  กิโลเมตร


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.