ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.196.42.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 562,220  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

      การประกอบอาชีพ      

                 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และพืชสวนต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ (ข้อมูล จากเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม  ปี  2556)  ดังตารางต่อไปนี้

แหล่งตลาดทางการเกษตร

           เกษตรกรที่ปลูกอ้อยนำผลผลิตไปขายที่โรงงานน้ำตาลในอำเภอแก้งสนามนาง และอำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนำผลผลิตไปขายที่แหล่งรับซื้อในอำเภอบัวใหญ่    อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรที่ปลูกข้าวนำผลผลิตไปขายที่ร้านรับซื้อ  สหกรณ์การเกษตร และโรงสี ในอำเภอคง อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัด 


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.