:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

ชื่อ: การจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกกระเบื้อง (รุ่นที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29 มิ.ย. 2566

รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกกระเบื้อง (รุ่นที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมการเสริมสร้างพลังให้ผู้สูงอายุ/จิตปัญญา/สุนทรีสนทนา) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าอภ้ยวัน ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร